Herontwikkeling Randmeer Harderwijk - nieuwsbrief september 2020 Online lezen  |  Afmelden

Nieuwsbrief september 2020

Dit is de eerste nieuwsbrief over de herontwikkeling van Randmeer Harderwijk. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de ontwikkelingen nadat de plannen begin juli 2020 bekend zijn gemaakt.
Brochure en website
Begin juli is de website over de plannen gelanceerd. Op deze website kunnen belangstellenden lezen over de plannen die woningcorporatie Habion en ontwikkelaar Koopmans met Randmeer hebben. Normaalgesproken zouden deze organisaties omwonenden en bewoners uitnodigen voor informatiebijeenkomsten om de plannen toe te lichten. Vanwege de besmettingsrisico’s met corona is  er in samenspraak met de gemeente Harderwijk voor gekozen de informatie op digitale wijze in te richten. Omwonenden  hebben uitgebreide brochure in de bus gekregen met verwijzing naar de website. Mochten belangstellenden niet beschikken over internet, dan is het altijd mogelijk op een andere manier contact op te nemen. We kunnen de nieuwsbrief dan op papier toesturen. Nadat de website was geopend is het nieuws over Randmeer ook verschenen in de media van Harderwijk en omstreken.
Lees meer
Veel belangstelling, inschrijving volgt later
De website is de afgelopen maanden veel geraadpleegd. Daaruit blijkt dat er veel belangstelling is voor woningen in het toekomstige Randmeer. Bent u geïnteresseerd in een woning, dan kunt u dat kenbaar maken via het mailadres randmeer@habion.nl . Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen. Let op: het is niet zo dat deze interesse direct geldt als een inschrijving. Officiële inschrijving vindt pas in een later stadium plaats. We zullen geïnteresseerden goed op de hoogte houden van de startdatum van inschrijving.
Habion is een woningcorporatie voor ouderen. De nieuwbouw op de Randmeer-locatie zal in de regel gericht zijn op huurders in de leeftijdscategorie vanaf circa 65 jaar.

Gesprekken met omwonenden
Naast lovende woorden over de plannen, waren er ook diverse vragen. Die gingen bijvoorbeeld over parkeren, groenvoorzieningen en de hoogte van de toren. De afgelopen tijd hebben we daarover diverse gesprekken gevoerd met omwonenden, met inachtneming van de coronaregels.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met bezwaren en suggesties. De plannen zijn nog niet in beton gegoten en zullen nog door de inspraakprocedures van de gemeente gaan. Ondertussen blijven we in gesprek met belangstellenden en betrokkenen. Zodra daarover meer bekend is, kunt u het hier lezen.
Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken: mocht u om wat voor reden dan ook vragen hebben of nadere informatie wensen over de plannen, dan komen wij graag in contact met u. We zijn te bereiken via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.

Hoe gaat het met de appartementen Klaverblad en Plantage?
Zoals u weet start de vernieuwing met de sloop van het bestaande verzorgingshuis Randmeer en de sloop van de appartementengebouwen Klaverblad en Plantage. In november 2019 zijn de bewoners van deze appartementen daarover geïnformeerd en zijn we met hen in gesprek over vervangende woonruimte. Inmiddels heeft een meerderheid van de 19 bewoners andere woonruimte gevonden.
Nieuw op de website
We hebben vragen ontvangen over de exacte positie van de nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bebouwing. We hebben daarom een tekening toegevoegd die goed aangeeft waar de nieuwbouw is gesitueerd.
Lees meer
Over de herontwikkeling van Randmeer
De herontwikkeling van de locatie Randmeer in Harderwijk behelst de sloop en nieuwbouw van de gebouwen Randmeer en Klaverblad, en onderhoud van de gebouwen Meerstaete en Westeinde. Conform de wens van de lokale gemeenschap, komen er meer woningen terug. Deze complete herontwikkeling Randmeer, inclusief Liv inn (kijk voor een beschrijving van Liv inn op www.randmeer-harderwijk.nl), geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de zomer van 2021.

Vier partijen
De herontwikkeling van locatie Randmeer is een samenwerking van vier partijen: ontwikkelaar Koopmans Bouwgroep, Zorggroep Noordwest-Veluwe, architectenbureau Peters & Lammerink en woningcorporatie Habion.
Meer weten?
Neem contact op met:
Koopmans Bouwgroep te Enschede t.a.v. de heer M. van Beem
Telefoonnummer: 053 - 4600 600
Emailadres: randmeer@koopmans.nl
 
Habion te Utrecht t.a.v. de heer T. Jansen
Telefoonnummer: 030 - 220 4704
Emailadres: randmeer@habion.nl

Meer informatie 
E-mail opties